haydn complete symphonies – intro

haydn complete symphonies – intro

Joseph Haydn jest jednym z najsłynniejszch kompozytorów w historii muzyki. Stajemy na barkach jego geniuszu, by – świadomi czasu, miejsc, ludzi, emocji – widzieć więcej i dalej.

Podejmujemy się wykonania wszystkich 108 symfonii Haydna, ponieważ jesteśmy ciekawi, w jakim stopniu to przedsięwzięcie nas zmieni, jak duży będzie miało wpływ na nasze otoczenie artystyczne i społeczne, bo któż zaprzeczy, że orkiestra to społeczeństwo w miniaturze? Być może będzie to podróż w czasie, ale z konieczności przez każdego inaczej rozumiana. Jednak najbardziej uniwersalne i najbardziej użyteczne jest potraktowanie tego projektu jako pretekstu do przypomnienia sobie kontekstów: epoki, miejsc, ludzi, dzieł sztuki, idei. Haydn to czasy wielkich zmian społecznych, ale przede wszystkim tak ważna dla nas, wyznawców humanizmu, epoka triumfu idei oświeceniowych. Niech wykonanie wszystkich symfonii Haydna będzie swego rodzaju deklaracją przywiązania do uniwersalnych, ludzkich wartości, formą afirmacji otwartości umysłów.

Muzyka klasyczna to międzynarodowa dziedzina sztuki wzbogacona o lokalną wrażliwość. Nadal kultywowana w Krakowie estetyka brzmienia, ma wiele wspólnego z tradycją wiedeńską: miękkie, ciepłe brzmienie, ażurowa klarowność, nigdy nie natarczywe forte, zawsze zmysłowe piano.

Jednak oprócz zmysłowych doznań, jakie przynosi muzyka, ważne są dla nas wartości, które uosabia: muzyka klasyczna jest siecią łączności kulturowej, integruje emocjonalnie i intelektualnie – zbliża ludzi wrażliwych, świadomych bezcennego dziedzictwa artystycznej Europy.

  Jan Tomasz Adamus, Dyrektor Capelli Cracoviensis