Kontakt

Koordynacja

Ksenia Rokowska

Capella Cracoviensis

+48 721 620 174
info@theatrummusicum.pl
Capella Cracoviensis
ul. św. Marka 7-9/9, 31-012 Kraków

Bilety

Sprzedaż biletów na poszczególne
wydarzenia prowadzą partnerzy
w swoich kasach biletowych