czerwiec

lipiec

sierpień

czerwiec

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

lipiec

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

sierpień

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

intro

wspólny projekt
krakowskich
instytucji muzycznych

największa scena
muzyki klasycznej
w Polsce

W Krakowie, mieście sztuki, festiwale rozpoczynają się lub kończą każdego dnia. Wartościowe przedsięwzięcia giną w mnogości plakatów na słupach ogłoszeniowych. Żeby festiwal był festiwalem, musi rozmiarami przekroczyć określoną masę krytyczną. Dlatego z inicjatywy Capelli Cracoviensis krakowskie instytucje muzyczne stworzyły wspólnie jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie. Theatrum Musicum to spektakularny, wspólny sukces władz Krakowa, Małopolski oraz wszystkich partnerów projektu. To jedna z najcenniejszych inicjatyw organizacyjnych w historii życia kulturalnego w Polsce – projekt oryginalny, innowacyjny i organiczny, czyli wykorzystujący budowany przez lata potencjał środowiska artystycznego. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się rękopisy Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa i wielu innych wybitnych kompozytorów – prawdziwie wartościowe, ogólnoludzkie, uniwersalne dziedzictwo kultury światowej, wolne od polityki i ideologii. Theatrum Musicum to autentyczny mandat do sprawowania opieki nad tą bezcenną kolekcją. Theatrum Musicum Kraków: ludzie, ambicje, wytrwałość.